Affaldshåndtering i Voerbjerglund

Herunder kan du læse hvordan affaldshåndtering foregår i Voerbjerglund og hvad du selv skal sørge for.

  • Containerne til Papir og metal/Plastic tømmes hver 4. uge. (Kommunens valg)
  • Molokken er kun beregnet til husholdningsaffald
  • Container til pap og papir (Kasser skal klappes sammen, så de fylder mindst muligt)
  • Containerne til metal og plastic (øl og sodavandsdåser + småt metal og småt plastic.)
  • Alt hvad der betragtes som storskrald, skal den enkelte havelejer selv sørge for at få afleveret på genbrugspladsen.

Når containerne er fyldte, (låget skal kunne lukkes) skal man tage sit affald med sig i haven igen, eller køre det på genbrugspladsen. Ikke stille det ved siden af containerne.

Containerne er allerede helt fyldt op

Vi har ingen vicevært.

Renovationsmedarbejderne tager ikke affald med, der står ved siden af containerne, og heller ikke affald der forhindrer, at lågene kan lukkes.

Affaldshåndtering i Voerbjerglund er også dit ansvar.

Bestyrelsen i Voerbjerglund