Affaldshåndtering


Tømning af molok og containere i 2022

Affaldshåndtering er en del af det at have kolonihave i Voerbjerglund Haveselskab.

Molokken tømmes torsdag i hver 2. uge 1. gang torsdag den 14. april
Pap og papir tømmes mandag i hver 4. uge 1. gang mandag den 18. april
Plast og metal tømmes fredag i hver 4. uge 1. gang fredag den 22. april
Flasker tømmes hver 2. mandag 1. gang mandag den 11. april

Tag venligst hensyn:

  • Ingen overfyldte containere
  • Ingen affald ved siden af molok og containere
  • Molokken er kun til husholdningsaffald
  • Alle papkasser klappes sammen, så der også er plads til den næste
  • Al affald som ikke kommer ind under ovenstående kategorier skal du selv sørge for at få bragt til genbrugspladsen.

Det er alle havelejeres ansvar, at der ser pænt ud i Voerbjerglund.
Derfor sætter vi pris på at alle overholder affaldshåndteringen.

Ved alm. haveaffald skal det enten bortskaffes på genbrugspladsen. Eller som vi opfordre til at du komposterer og genbruger så meget som muligt i egen have.

Containerne er allerede helt fyldt op
Affaldshåndtering: Når containerne er fyldte, (låget skal kunne lukkes) skal man tage sit affald med sig i haven igen, eller køre det på genbrugspladsen. Ikke stille det ved siden af containerne..

Renovationsmedarbejderne tager ikke affald med, der står ved siden af containerne, og heller ikke affald der forhindrer, at lågene kan lukkes.

Pap hører til i containeren. Det er nemmest for alle at du selv gør dit til at holde orden

Bestyrelsen i Voerbjerglund