NÅR VI LUKKER FOR VANDET:

(2020 den 31. oktober kl. 10.00)

Formål:

At tømme alle rørene for at undgå frostsprængninger.


Kl. 10.00 Der åbnes for afløb af vandet i hovedbrønden, for at tømme rørene.

Kl. ca. 11.00 Vandet i rørene er tømte.


Kl. 10.00 skal du åbne for alle haner på din grund og i dit hus!

Husk også alle hanerne i haven! -
Sluk for strøm til varmtvandsbeholder - Tøm varmtvandsbeholderen!
Pak dine haner ind, da der kan være vand i dem!
Sprit eller kølervæske kan anvendes til cisterne og vandlås og toilet.

Får du rørsprængninger i løbet af vinteren, er det fordi du ikke har åbnet for hanerne!
Det kan du først konstatere, når vi, i april næste år, igen åbner for vandet.
Udgifter til VVS-mand og matrialer skal du selv betale. Plus evt. vandspild, hvis du ikke møder op!

Derfor skal du også være tilstede, når vi igen åbner for vandet!

is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).