Banedanmark arbejder i påsken

Der bliver ikke meget ro for arbejdet ved nye forbindelse til lufthavnen i påsken. Banedanmark arbejder i påsken, og de informerer informerer om at de har tænkt sig at arbejde i døgndrift. Både nedramning af betonpæle og kørsel med maskiner.

De har sendt en brev til bestyrelsen, som kan læses i sin helhed her: nabobrev fra Banedanmark

Ellers er det væsentligste fra brevet her:

Fra Banedanmark

“Der bliver banket, vibreret, arbejdet med gravemaskiner og kørt jord væk, når Banedanmark arbejder ved Viaduktvej og langs Voerbjerglund kolonihaver i påsken. Arbejdet udføres i påsken, hvor Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet, mens vi arbejder i døgndrift.”

“Arbejdet er en del af byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, etableringen af et nyt dobbeltspor nord for Lindholm og er samtidig et led i forberedelserne til den kommende elektrificering af jernbanen.”

“I perioden 8.-10. april 2020 skal vi ramme ca. 16 betonpæle ved broen ved Viaduktvej. I perioden 10.-14. april skal vi ramme spuns for afstivning af jorden ved broen. Det sker som led i sænkning af sporet under Viaduktvej, der skal skabe plads til de fremtidige kørestrømsledninger under broen. Vi har aktiviteter og kørsel i området hele døgnet, men rammearbejdet (de mest støjende og vibrerende arbejder) foregår periodevist i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 20:00.”

Masser af maskiner ved Voerbjerglund i gang med anlæggelse af ekstra spor
Banedanmark har travlt langs banen

“I perioden 1. – 14. april 2020 skal Banedanmark etablere et ny sporskifte syd for Søndergårdsvej. Der vil i den forbindelse være arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet.”

“Derudover forventer vi, at der i hele perioden fra den 1.-14. april 2020 periodevis vil forekomme arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet på hele strækningen mellem Viaduktvej og Søndergårdsvej. Vi beklager de gener arbejdet får for jer som naboer til arbejdet og håber på jeres forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.”