Linedance, Banko og Krolf

Linedance, Banko og Krolf i kolonihaveforeningen Voerbjerglund

Så har vi igen både Linedance Banko og Krolf i kolonihaveforeningen Voerbjerglund

Banko finder sted på torsdage, næste gang bliver torsdag den 16. juli og derefter hver 3. onsdag. Stedet er kolonihaveforeningens store telt på plænen for enden af gade 6. Der åbnes for salg af plader kl. 18, og selve spillet starter kl. 18-30. Der spilles 10 spil, med en lille pause efter det 5. spil. Før spillet går i gang – såvel som i pausen – er der mulighed for at købe en forfriskning fra Biksen. Alle er velkomne. Prisen er 8 kr. for 1 plade og for 20 kr. får du 3 plader.

Linedance Finder sted hver tirsdag. Vi starter kl. 18.30 og danser til dejlig country musik. Efter en times tid er der pause. Her er det tid for kaffe og kage, kaffen er gratis, og kagen skiftes vi til at tage med til hele holdet. Samtidig er der mulighed for at købe en forfriskning fra Biksen. For hele sæsonen betaler hver deltager 100,-kr. som bruges til at afholde afslutningsfest. Kom og vær med, eller kom forbi og kig, om det er noget for dig. Alle er velkomne. Også Linedance finder sted i kolonihaveforeningens store telt på plænen for enden af gade 6.

Krolf finder sted hver mandag kl. 14. Efter 1. runde (12 huller) holder vi pause. Her er det tid for kaffe og kage, kaffen er gratis, og kagen skiftes vi til at tage med til hele holdet, samtidig er der mulighed for at købe en forfriskning. Prisen for hele sæsonen er 100,-kr., som bruges til at afholde en afslutningsfest. Kom og vær med, eller kom forbi og kig, om det er noget for dig. Alle er velkomne. Krolfbanen finder du ved kolonihaveforeningens mindre telt på plænen for enden af gade 5.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang.

Vi arbejder hele sommeren med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Den omfattende etablering af den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang. De næste par måneder skal vi bl.a. sænke jernbanesporet under Viaduktvej, etablere nyt dobbeltspor, udskifte blødbund på strækningen fra Viaduktvej til kolonihaveområderne, renovere brofundamentet til Viaduktvej samt opbygge det nye jernbanespor.

Sporspærring og tog-busser

Vi spærrer banen af sikkerhedsmæssige årsager og fordi vi skal arbejde direkte i selve sporet. Mellem Aalborg og Brønderslev er banen totalspærret fra 10. juli – 21. september. I perioden 28. juni – 10. juli er enkelte afgange aflyst, men primært i aftentimerne. Der indsættes tog-busser, som erstatning for tog i de nævnte perioder. Tjek altid rejseplanen for information om trafikken.

Natarbejde og støj

I lange perioder arbejder vores entreprenør i døgndrift, og der vil være både støj, støv og vibrerende arbejde. Vi prøver at placere de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, men desværre undgår vi ikke, at der også kan være støj om natten, når vil fx laver betonstøbning, som skal udføres i en samlet proces, eller hvis der opstår uforudsete forhold, kan det blive nødvendigt at fortsætte arbejdet i aften- og nattetimerne. Vi beklager eventuelle gener arbejdet for naboer til banen, og vi håber på din forståelse mens vi bygger fremtidens jernbane.

Viaduktvej spærres for biltrafikken i en periode

I forbindelse med sænkning af eksisterende jernbanespor skal fundamentet til broen, der fører Viaduktvej over jernbanen, ændres. Broen er derfor spærret for trafik med biler, lastbiler og motorcykler i perioden 10. juli kl. 08.00 – 2. august 2020 kl. 20.00. Tung trafik omdirigeres med skiltning via Høvejen. Broen vil være åben for gående, cyklister samt knallerter.

Perronovergang

Den nuværende overgang mellem perron 1 og 2 på Lindholm Station lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn. Der opstilles i stedet for en midlertidig gangbro. Mens vi arbejder med etablering af den midlertidige gangbro, vil det være muligt at komme fra perron 1 til perron 2 via en 2,50 meter bred passage. Der kan dog forekomme korte perioder, hvor passage ikke er mulig på grund af arbejdskørsel.

Tjek Rejseplanen

Skal du rejse med tog anbefaler vi, at du tjekker Rejseplanen.dk, da jernbanen er spærret i de oven nævnte perioder.

Billede af arbejdet med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Havevandring

Nu varer det ikke længe inden der er havevandring – årets første. Første gang er d. 7. maj og havevandring starter kl. 15. For at nye havelejere ved hvad der bliver kigget efter, og de erfarne havelejere kan få det genopfrisket, så er der her en kort beskrivelse fra bestyrelsen om hvad vi skal være opmærksomme på.

Ukrudtet skal fjernes både under hækken og på vejen. Det tjekkes ved havevandring
Ved havevandring tjekkes om der er luget under hækken og ud til midten af vejen

“Bestyrelsen har havevandring en gang om måneden fra maj til september. Det der bliver kigget på for den enkelte have er:

  • Er vejen renholdt til midten?
  • Er hækken renholdt for ukrudt?
  • Er hækken klippet til den fastsatte dato?
  • Er græsplænen klippet? (der må ikke spredes frø til andre haver)

Husk at havelågen ikke må være låst når der er havevandring

Der kigges desuden på generel renholdelse og orden i hele haven.

Bestyrelsen kan give påtale og/eller gebyr ved manglende vedligeholdelse.

Hvert år i oktober gives der præmie til de 10 – 12 flotteste haver ?”

Tjek evt. aktivitetsoversigten for hvornår det foregår i de enkelte måneder.

Her er et eksempel på hvordan det ikke skal se ud:

Ved havevandring tjekkes det om der er ukrudt på vejen og under hækken.

Vi åbner for vandet lørdag den 28. marts kl. 10.

Det er sikkert og vist, sæsonen i kolonihaven skal til at starte, og vejret er rigtig med os i år. Pga. corona-krisen må vi jo ikke være mange samlet, men frisk luft er altid godt, og så er det godt at komme ud vores haver! Vi åbner for vandet i morgen, så vi slipper for at have vand med til kaffen 🙂

Alle bedes møde op!

Billeder af påskeklokker fra have 64
Påskeklokkerne er bare lige flotte nu

Når haverne er kontrolleret, kan man tage hjem igen – Der kommer en rundt for at kontrollere! – Når kontrollanten har været der og man har råbt OK– Så kan man gå igang med havearbejdet.

Det er nok en god ide at pakke haner og rør lidt ind – Der kan jo komme frost igen!

Af flere forskellige årsager har den gennemgående vej igennem Voerbjerglund været temmelig hullet, men den er nu til at køre på igen. Tak til Erik have 77 og Frede have 80 for at slæbe vejen!

Kassereren arbejder på højtryk i øjeblikket. Arbejdernes Landsbank har jo opsagt vores aftale om, at lejerne kunne indbetale lejen via Betalingsservice, og det vil sige, at vi fremover må betale via NETS.dk. Hvordan det skal foregå, kommer der yderligere information om!