Arbejdsdag i august 2022

Her på en lørdag, den sidste weekend i august, havde vi nogle rigtig hyggelige timer i Voerbjerglund. Her var der indkaldt til fællesarbejde, hvor den helt store opgave var beskæring af træer og buske langs hovedgaden.

Stor tak til alle dem der mødte frem, for der blev virkelig knoklet for at vores alle sammens fællesarealer tager sig godt ud.

Det var efterhånden ved at være svært at passere hinanden med 2 biler uden at få skrammer i lakken. Bl.a. i Svinget var det svært at se, om der kom modkørende biler eller cyklister.

Men nu ser det helt anderledes ud, hvor buskene er klippet godt ind og alle græsrabatterne er blevet trimmet.

Snakken går bare rigtig godt når man arbejder. Der er jo ikke nogen forventninger til hvor meget vi når, bare det at være med er sjovt. Den lille havetraktor blev brugt til at trække en trailer med alle de mange grene, og den gjorde det bare godt. Selvom vi var et par stykker der havde lidt svært ved at starte den! Men for pokker hvor var det fedt da den startede 🙂

Også portalen fik den store tur, så nu er der luget og revet grus på begge sider af portalen. Det ser bare flot ud når man ankommer til vores indkørsel.

Jeg glæder mig allerede til næste år når vi skal holde fællesarbejde igen, så vel mødt til nogle hyggelige timer med dine med-kolonister 🙂

Formanden

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Først og fremmest tak for den store deltagelse ved generalforsamlingen d. 6/10 2021. Der var mange forslag til dagsordenen, og der var en god dialog til de mange dagsordenspunkter. En del indeholdt opgaver til bl.a. bestyrelsen, og de vil blive gennemgået på det kommende bestyrelsesmøde. Det afholdes d. 27/10 2021, og evt. kommentarer kan sendes til bestyrelsen på mail senest dagen før mødet.

Referatet er på vej, og det bliver lagt på hjemmesiden samtidig med at det sendes til alle medlemmer der har oplyst deres mailadresse.

Husk at der snart lukkes for vandet

På næste lørdag d. 30/10 kl. 10 lukkes der for vandet i haveselskabet for vinteren. https://www.voerbjerglund.dk/aktiviteter/

For at slippe for frostsprængninger når frosten kommer, skal du møde op og åbne for alle haner – efter der er lukket for vandet! – og tømme evt. varmtvandsbeholdere og andre steder der står vand. På den måde tømmes alle rørene i foreningen.

Generalforsamling d. 6/10 2021

Nu skal der sættes kryds i kalenderen!

Pga. covid 19 blev der som bekendt ikke mulighed for afholdelse af generalforsamling i foråret, så derfor afholdes generalforsamlingen onsdag den 6. oktober 2021

Indkaldelse med dagsorden, regnskab og indkomne forslag kommer senere, men her er blot en besked om at reservere aftenen d. 6/10.    

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. september.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang.

Vi arbejder hele sommeren med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Den omfattende etablering af den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang. De næste par måneder skal vi bl.a. sænke jernbanesporet under Viaduktvej, etablere nyt dobbeltspor, udskifte blødbund på strækningen fra Viaduktvej til kolonihaveområderne, renovere brofundamentet til Viaduktvej samt opbygge det nye jernbanespor.

Sporspærring og tog-busser

Vi spærrer banen af sikkerhedsmæssige årsager og fordi vi skal arbejde direkte i selve sporet. Mellem Aalborg og Brønderslev er banen totalspærret fra 10. juli – 21. september. I perioden 28. juni – 10. juli er enkelte afgange aflyst, men primært i aftentimerne. Der indsættes tog-busser, som erstatning for tog i de nævnte perioder. Tjek altid rejseplanen for information om trafikken.

Natarbejde og støj

I lange perioder arbejder vores entreprenør i døgndrift, og der vil være både støj, støv og vibrerende arbejde. Vi prøver at placere de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, men desværre undgår vi ikke, at der også kan være støj om natten, når vil fx laver betonstøbning, som skal udføres i en samlet proces, eller hvis der opstår uforudsete forhold, kan det blive nødvendigt at fortsætte arbejdet i aften- og nattetimerne. Vi beklager eventuelle gener arbejdet for naboer til banen, og vi håber på din forståelse mens vi bygger fremtidens jernbane.

Viaduktvej spærres for biltrafikken i en periode

I forbindelse med sænkning af eksisterende jernbanespor skal fundamentet til broen, der fører Viaduktvej over jernbanen, ændres. Broen er derfor spærret for trafik med biler, lastbiler og motorcykler i perioden 10. juli kl. 08.00 – 2. august 2020 kl. 20.00. Tung trafik omdirigeres med skiltning via Høvejen. Broen vil være åben for gående, cyklister samt knallerter.

Perronovergang

Den nuværende overgang mellem perron 1 og 2 på Lindholm Station lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn. Der opstilles i stedet for en midlertidig gangbro. Mens vi arbejder med etablering af den midlertidige gangbro, vil det være muligt at komme fra perron 1 til perron 2 via en 2,50 meter bred passage. Der kan dog forekomme korte perioder, hvor passage ikke er mulig på grund af arbejdskørsel.

Tjek Rejseplanen

Skal du rejse med tog anbefaler vi, at du tjekker Rejseplanen.dk, da jernbanen er spærret i de oven nævnte perioder.

Billede af arbejdet med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Biksen åbner igen!

Danmark åbner mere op og det samme gør Biksen… I kan derfor allerede nu glæde Jer til d. 20. juni 🙂

Biksen er haveforeningens fælleshus hvor man mødes over en øl eller en kop kaffe og nyder et par hyggelige timer i godt selskab. Biksen er også centrum for fælles arrangementer så som sommerfest, bingo, loppemarked, sankthansfest og en lang række andre spændende aktiviteter i løbet af sommeren.

Har man et privat arrangement som fødselsdage, jubilæum eller blot en god grund til at samle et selskab, har man mulighed for at låne fælleshuset med tilhørende telte når haveforeningen ikke selv bruger det.

Der kommer mere info når vi nærmer os d. 20. juni, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er åbent fra 13-15.