Den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang.

Vi arbejder hele sommeren med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Den omfattende etablering af den nye bane til Aalborg Lufthavn er fortsat i fuld gang. De næste par måneder skal vi bl.a. sænke jernbanesporet under Viaduktvej, etablere nyt dobbeltspor, udskifte blødbund på strækningen fra Viaduktvej til kolonihaveområderne, renovere brofundamentet til Viaduktvej samt opbygge det nye jernbanespor.

Sporspærring og tog-busser

Vi spærrer banen af sikkerhedsmæssige årsager og fordi vi skal arbejde direkte i selve sporet. Mellem Aalborg og Brønderslev er banen totalspærret fra 10. juli – 21. september. I perioden 28. juni – 10. juli er enkelte afgange aflyst, men primært i aftentimerne. Der indsættes tog-busser, som erstatning for tog i de nævnte perioder. Tjek altid rejseplanen for information om trafikken.

Natarbejde og støj

I lange perioder arbejder vores entreprenør i døgndrift, og der vil være både støj, støv og vibrerende arbejde. Vi prøver at placere de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, men desværre undgår vi ikke, at der også kan være støj om natten, når vil fx laver betonstøbning, som skal udføres i en samlet proces, eller hvis der opstår uforudsete forhold, kan det blive nødvendigt at fortsætte arbejdet i aften- og nattetimerne. Vi beklager eventuelle gener arbejdet for naboer til banen, og vi håber på din forståelse mens vi bygger fremtidens jernbane.

Viaduktvej spærres for biltrafikken i en periode

I forbindelse med sænkning af eksisterende jernbanespor skal fundamentet til broen, der fører Viaduktvej over jernbanen, ændres. Broen er derfor spærret for trafik med biler, lastbiler og motorcykler i perioden 10. juli kl. 08.00 – 2. august 2020 kl. 20.00. Tung trafik omdirigeres med skiltning via Høvejen. Broen vil være åben for gående, cyklister samt knallerter.

Perronovergang

Den nuværende overgang mellem perron 1 og 2 på Lindholm Station lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn. Der opstilles i stedet for en midlertidig gangbro. Mens vi arbejder med etablering af den midlertidige gangbro, vil det være muligt at komme fra perron 1 til perron 2 via en 2,50 meter bred passage. Der kan dog forekomme korte perioder, hvor passage ikke er mulig på grund af arbejdskørsel.

Tjek Rejseplanen

Skal du rejse med tog anbefaler vi, at du tjekker Rejseplanen.dk, da jernbanen er spærret i de oven nævnte perioder.

Billede af arbejdet med den nye bane til Aalborg Lufthavn

Biksen åbner igen!

Danmark åbner mere op og det samme gør Biksen… I kan derfor allerede nu glæde Jer til d. 20. juni 🙂

Biksen er haveforeningens fælleshus hvor man mødes over en øl eller en kop kaffe og nyder et par hyggelige timer i godt selskab. Biksen er også centrum for fælles arrangementer så som sommerfest, bingo, loppemarked, sankthansfest og en lang række andre spændende aktiviteter i løbet af sommeren.

Har man et privat arrangement som fødselsdage, jubilæum eller blot en god grund til at samle et selskab, har man mulighed for at låne fælleshuset med tilhørende telte når haveforeningen ikke selv bruger det.

Der kommer mere info når vi nærmer os d. 20. juni, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er åbent fra 13-15.

Der arbejdes på banen til lufthavnen

Bestyrelsen har modtaget nedenstående fra Banedanmark, som fortæller lidt om arbejdet på banen til lufthavnen i Kr. Himmelfartsdagene og i Pinsen.

Fra Banedanmark:

Arbejdet med anlæggelse af ny bane til Aalborg Lufthavn fortsætter, og det må forventes, at der i forbindelse med Kr. Himmelfart og Pinse vil blive arbejdet i døgndrift, idet Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet i disse perioder.

I Kr. Himmelfartsdagene skal der bl.a. arbejdes med sporskiftet umiddelbart syd for Søndergårdsvej. Justering af sporet vil blive udført som natarbejde.

I Pinsedagene udføres der jordarbejder m.v. døgnet rundt. Dette vil være gældende fra Viaduktvej og ud forbi kolonihaveområderne.

Vi beklager de gener arbejdet får, for Jer som naboer til arbejdet, og håber på Jeres forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.

Med venlig hilsen

Banedanmark

Havevandring

Nu varer det ikke længe inden der er havevandring – årets første. Første gang er d. 7. maj og havevandring starter kl. 15. For at nye havelejere ved hvad der bliver kigget efter, og de erfarne havelejere kan få det genopfrisket, så er der her en kort beskrivelse fra bestyrelsen om hvad vi skal være opmærksomme på.

Ukrudtet skal fjernes både under hækken og på vejen. Det tjekkes ved havevandring
Ved havevandring tjekkes om der er luget under hækken og ud til midten af vejen

“Bestyrelsen har havevandring en gang om måneden fra maj til september. Det der bliver kigget på for den enkelte have er:

  • Er vejen renholdt til midten?
  • Er hækken renholdt for ukrudt?
  • Er hækken klippet til den fastsatte dato?
  • Er græsplænen klippet? (der må ikke spredes frø til andre haver)

Husk at havelågen ikke må være låst når der er havevandring

Der kigges desuden på generel renholdelse og orden i hele haven.

Bestyrelsen kan give påtale og/eller gebyr ved manglende vedligeholdelse.

Hvert år i oktober gives der præmie til de 10 – 12 flotteste haver 😀”

Tjek evt. aktivitetsoversigten for hvornår det foregår i de enkelte måneder.

Her er et eksempel på hvordan det ikke skal se ud:

Ved havevandring tjekkes det om der er ukrudt på vejen og under hækken.

Snart tid for betaling af haveleje

Så blev det tid for betaling af haveleje.

Arbejdernes Landsbank har opsagt vores aftale vedr. betalingsservice med den begrundelse, at der er færre og færre der bruger denne mulighed, og derfor bliver det for dyrt at vedligeholde. I stedet bruger vi fremover Betalingsservice Web via Nets til betaling af haveleje.

Den eneste forskel det medfører for alle Jer, der hidtil har benyttet PBS er, at I skal oprette Jer igen. Det gør I blot ved at klikke på nedenstående link (understreget og med blå skrift) og udfylde med personnummer, Jeres kontonummer og kundenummer (kundenummer er det samme som Jeres havenummer) og godkende med NemID Inden den 14. maj

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle havelejere til at tilmelde sig PBS. I modsatte fald, får I nu tilsendt et indbetalingskort. Fordelene er at:

  • Din haveleje bliver betalt til tiden
  • Haveselskabet sparer penge på administration, print og porto
  • Haveselskabet sparer besvær og tid på at skrive og udsende mails og påmindelser.

I skal blot klikke på dette link: Betalingsservice

Venlig hilsen

Kasserer Marie