Der arbejdes på banen til lufthavnen

Bestyrelsen har modtaget nedenstående fra Banedanmark, som fortæller lidt om arbejdet på banen til lufthavnen i Kr. Himmelfartsdagene og i Pinsen.

Fra Banedanmark:

Arbejdet med anlæggelse af ny bane til Aalborg Lufthavn fortsætter, og det må forventes, at der i forbindelse med Kr. Himmelfart og Pinse vil blive arbejdet i døgndrift, idet Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet i disse perioder.

I Kr. Himmelfartsdagene skal der bl.a. arbejdes med sporskiftet umiddelbart syd for Søndergårdsvej. Justering af sporet vil blive udført som natarbejde.

I Pinsedagene udføres der jordarbejder m.v. døgnet rundt. Dette vil være gældende fra Viaduktvej og ud forbi kolonihaveområderne.

Vi beklager de gener arbejdet får, for Jer som naboer til arbejdet, og håber på Jeres forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.

Med venlig hilsen

Banedanmark

Havevandring

Nu varer det ikke længe inden der er havevandring – årets første. Første gang er d. 7. maj og havevandring starter kl. 15. For at nye havelejere ved hvad der bliver kigget efter, og de erfarne havelejere kan få det genopfrisket, så er der her en kort beskrivelse fra bestyrelsen om hvad vi skal være opmærksomme på.

Ukrudtet skal fjernes både under hækken og på vejen. Det tjekkes ved havevandring
Ved havevandring tjekkes om der er luget under hækken og ud til midten af vejen

“Bestyrelsen har havevandring en gang om måneden fra maj til september. Det der bliver kigget på for den enkelte have er:

  • Er vejen renholdt til midten?
  • Er hækken renholdt for ukrudt?
  • Er hækken klippet til den fastsatte dato?
  • Er græsplænen klippet? (der må ikke spredes frø til andre haver)

Husk at havelågen ikke må være låst når der er havevandring

Der kigges desuden på generel renholdelse og orden i hele haven.

Bestyrelsen kan give påtale og/eller gebyr ved manglende vedligeholdelse.

Hvert år i oktober gives der præmie til de 10 – 12 flotteste haver ?”

Tjek evt. aktivitetsoversigten for hvornår det foregår i de enkelte måneder.

Her er et eksempel på hvordan det ikke skal se ud:

Ved havevandring tjekkes det om der er ukrudt på vejen og under hækken.

Snart tid for betaling af haveleje

Så blev det tid for betaling af haveleje.

Arbejdernes Landsbank har opsagt vores aftale vedr. betalingsservice med den begrundelse, at der er færre og færre der bruger denne mulighed, og derfor bliver det for dyrt at vedligeholde. I stedet bruger vi fremover Betalingsservice Web via Nets til betaling af haveleje.

Den eneste forskel det medfører for alle Jer, der hidtil har benyttet PBS er, at I skal oprette Jer igen. Det gør I blot ved at klikke på nedenstående link (understreget og med blå skrift) og udfylde med personnummer, Jeres kontonummer og kundenummer (kundenummer er det samme som Jeres havenummer) og godkende med NemID Inden den 14. maj

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle havelejere til at tilmelde sig PBS. I modsatte fald, får I nu tilsendt et indbetalingskort. Fordelene er at:

  • Din haveleje bliver betalt til tiden
  • Haveselskabet sparer penge på administration, print og porto
  • Haveselskabet sparer besvær og tid på at skrive og udsende mails og påmindelser.

I skal blot klikke på dette link: Betalingsservice

Venlig hilsen

Kasserer Marie

Håndtering af affald i Voerbjerglund

Sæsonen er godt nok lige startet, men derfor er det alligevel vigtigt at understrege hvordan håndtering af affald foregår. Vi kan lige så godt få de gode vaner fra starten 🙂

For at hjælpe os alle med at holde det pænt, ikke bare i vores egen have, men også på fællesarealerne, har vi skitseret reglerne på siden om affaldshåndtering i Voerbjerglund.

Containerpladsen ved portalen til affaldshåndtering
Containerpladsen ved portalen

Her vil du altid kunne se hvad du skal være opmærksom på i forhold til håndtering af affald. Pointen er at vi alle har et ansvar, for der er ikke ansat vicevært i haveselskabet. Så hvis det roder ved containerne skal vi selv rydde op. Så enkelt er det.

Generelt kan man sige, at det kun er mindre ting der kan komme i containerne. Hvis de er fyldte, eller hvis du har større ting så skal de køres på genbrugspladsen. Har du ikke selv trailer så spørg evt. din nabo eller andre i Voerbjerglund.

Håndtering af affald i Voerbjerglund foregår ved at bruge de forskellige containere
Forskellige containere til affaldet
Containerne til håndtering af affald er allerede godt fyldt op
Så må der ikke fyldes mere i containerne!

Her er et eksempel på affald der skulle have været på genbrugspladsen. Det duer ikke at stille det i et hjørne, for renovationsfolkene tager det ikke med, og så er der kun os andre til at gøre det.

Affald der ikke hører hjemme på containerpladsen
Dette affald skal ikke dumpes på containerpladsen, det skal man selv køre på genbrugspladsen

Banedanmark arbejder i påsken

Der bliver ikke meget ro for arbejdet ved nye forbindelse til lufthavnen i påsken. Banedanmark arbejder i påsken, og de informerer informerer om at de har tænkt sig at arbejde i døgndrift. Både nedramning af betonpæle og kørsel med maskiner.

De har sendt en brev til bestyrelsen, som kan læses i sin helhed her: nabobrev fra Banedanmark

Ellers er det væsentligste fra brevet her:

Fra Banedanmark

“Der bliver banket, vibreret, arbejdet med gravemaskiner og kørt jord væk, når Banedanmark arbejder ved Viaduktvej og langs Voerbjerglund kolonihaver i påsken. Arbejdet udføres i påsken, hvor Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet, mens vi arbejder i døgndrift.”

“Arbejdet er en del af byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, etableringen af et nyt dobbeltspor nord for Lindholm og er samtidig et led i forberedelserne til den kommende elektrificering af jernbanen.”

“I perioden 8.-10. april 2020 skal vi ramme ca. 16 betonpæle ved broen ved Viaduktvej. I perioden 10.-14. april skal vi ramme spuns for afstivning af jorden ved broen. Det sker som led i sænkning af sporet under Viaduktvej, der skal skabe plads til de fremtidige kørestrømsledninger under broen. Vi har aktiviteter og kørsel i området hele døgnet, men rammearbejdet (de mest støjende og vibrerende arbejder) foregår periodevist i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 20:00.”

Masser af maskiner ved Voerbjerglund i gang med anlæggelse af ekstra spor
Banedanmark har travlt langs banen

“I perioden 1. – 14. april 2020 skal Banedanmark etablere et ny sporskifte syd for Søndergårdsvej. Der vil i den forbindelse være arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet.”

“Derudover forventer vi, at der i hele perioden fra den 1.-14. april 2020 periodevis vil forekomme arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet på hele strækningen mellem Viaduktvej og Søndergårdsvej. Vi beklager de gener arbejdet får for jer som naboer til arbejdet og håber på jeres forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.”