Der arbejdes på banen til lufthavnen

Bestyrelsen har modtaget nedenstående fra Banedanmark, som fortæller lidt om arbejdet på banen til lufthavnen i Kr. Himmelfartsdagene og i Pinsen.

Fra Banedanmark:

Arbejdet med anlæggelse af ny bane til Aalborg Lufthavn fortsætter, og det må forventes, at der i forbindelse med Kr. Himmelfart og Pinse vil blive arbejdet i døgndrift, idet Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet i disse perioder.

I Kr. Himmelfartsdagene skal der bl.a. arbejdes med sporskiftet umiddelbart syd for Søndergårdsvej. Justering af sporet vil blive udført som natarbejde.

I Pinsedagene udføres der jordarbejder m.v. døgnet rundt. Dette vil være gældende fra Viaduktvej og ud forbi kolonihaveområderne.

Vi beklager de gener arbejdet får, for Jer som naboer til arbejdet, og håber på Jeres forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.

Med venlig hilsen

Banedanmark