Bane-projektet opgaveplan

Byggeriet af den nye jernbane til Aalborg Lufthavn, der vil koble lufthavne på nordsiden af Limfjorden direkte til Aalborg
og de andre stationer på hovedbanenettet gennem Jylland, er for alvor gået i gang.
Fra starten af marts og frem til foråret næste år bygger Banedanmarks entreprenør broer,
dæmninger og sporkasse med skærver på den nye banestrækning mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn

Den nye omkring tre kilometer lange bane vil gøre det enklere for mange, der skal flyve til og fra udlandet og indenrigs
eksempelvis mellem Nordjylland og København , at benytte Aalborg Lufthavn, der den tredjestørste i Danmark

Vi forventer, at konstruktioner som broer og jernbanedæmninger vil stå færdige i slutningen af 2019.
Herefter går vi i gang med at bygge selve jernbanen, der ventes klar til indvielse ved udgangen af 2020, siger Steen Neuchs Vedel, der er anlægsdirektør i Banedanmark.

Samtidig vil banen være med til at give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Bro over Lindholm Å
Arbejdet omfatter blandt andet byggeriet af en bro over Lindholm Å, der skal omlægges på en kortere strækning samt en ny vejbro,
der skal føre Thistedvej over den nye bane. Særligt ombygningen af Thistedvej har krævet solid planlægning for at minimere de trafikale gener fra arbejdet.

Vi er klar over, at Thistedvej er en vigtig indfaldsvej til Aalborg, så for at kunne opretholde trafikken bygger vi en midlertidig vej ved siden af Thistedvej.
På den måde ledes trafikken udenom vores arbejdsområde, mens vi bygger den nye bro over jernbanen, oplyser Steen Neuchs Vedel.

Selv om trafikken opretholdes via den midlertidige omkørselsvej, vil hastigheden være nedsat.
Trafikanter skal derfor være indstillet på, at der kan opstå køer, som kan betyde længere rejsetid i myldretiden i perioden fra marts og frem til udgangen af 2019.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn:
• Banen forventes klar ved udgangen af 2020
• Banen bliver cirka tre kilometer lang
• Ved Aalborg Lufthavn bygger Banedanmark en station med en 180 meter lang perron

Tidsplan ny bane til Aalborg Lufthavn

2019

Januar – marts:
• Etablering af skurby ved Aalborg Lufthavn
• Omlægning af kabler og ledninger
Marts – april:
• Etablering af interimsvej ved Thistedvej
• Trafikken på Thistedvej lægges om via den nye interimsvej
• Etablering af midlertidige adgangsveje ved haveselskabet Voerbjerglund
• Ramning af pæle ved Lindholm Å
• Ramning af pæle ved Thistedvej
April – august:
• Ramning af pæle og spuns ved Lindholm Å-broen
• Etablering af bro over Lindholm Å
• Midlertidig omlægning af Lindholm Å
• Etablering af betondæk til den nye bane på strækningen mellem Lindholm Å og Thistedvej
• Blødbundsudskiftning langs Thistedvej
August – oktober:
• Permanent omlægning af Lindholm Å
• Opbygning af dæmning til den nye Thistedvej, der hæves og føres over den nye lufthavnsbane via en vejbro.
Oktober – december:
• Opbygning af den nye Thistedvej
• Omlægning af trafikken fra interimsvejen tilbage til Thistedvej
2020

Januar – marts:
• Etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn
• Levering af stabilgrus til opbygning af sporkassen til banen
Marts – maj:
• Opbygning af sporkasse med stabilgrus
• Etablering af skærvedepot
• Udlægning af skærver i sporkassen
Maj – december:
• Udlægning af sveller og skinner
• Etablering af signalsystem
• Sporjustering
• Afsluttende banetekniske arbejder
• Testkørsel
• Indvielse af banen

Banedanmark understreger, at tidsplanen er vejledende og tager forbehold for ændringer.