Snart tid for betaling af haveleje

Så blev det tid for betaling af haveleje.

Arbejdernes Landsbank har opsagt vores aftale vedr. betalingsservice med den begrundelse, at der er færre og færre der bruger denne mulighed, og derfor bliver det for dyrt at vedligeholde. I stedet bruger vi fremover Betalingsservice Web via Nets til betaling af haveleje.

Den eneste forskel det medfører for alle Jer, der hidtil har benyttet PBS er, at I skal oprette Jer igen. Det gør I blot ved at klikke på nedenstående link (understreget og med blå skrift) og udfylde med personnummer, Jeres kontonummer og kundenummer (kundenummer er det samme som Jeres havenummer) og godkende med NemID Inden den 14. maj

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle havelejere til at tilmelde sig PBS. I modsatte fald, får I nu tilsendt et indbetalingskort. Fordelene er at:

  • Din haveleje bliver betalt til tiden
  • Haveselskabet sparer penge på administration, print og porto
  • Haveselskabet sparer besvær og tid på at skrive og udsende mails og påmindelser.

I skal blot klikke på dette link: Betalingsservice

Venlig hilsen

Kasserer Marie

Håndtering af affald i Voerbjerglund

Sæsonen er godt nok lige startet, men derfor er det alligevel vigtigt at understrege hvordan håndtering af affald foregår. Vi kan lige så godt få de gode vaner fra starten 🙂

For at hjælpe os alle med at holde det pænt, ikke bare i vores egen have, men også på fællesarealerne, har vi skitseret reglerne på siden om affaldshåndtering i Voerbjerglund.

Containerpladsen ved portalen til affaldshåndtering
Containerpladsen ved portalen

Her vil du altid kunne se hvad du skal være opmærksom på i forhold til håndtering af affald. Pointen er at vi alle har et ansvar, for der er ikke ansat vicevært i haveselskabet. Så hvis det roder ved containerne skal vi selv rydde op. Så enkelt er det.

Generelt kan man sige, at det kun er mindre ting der kan komme i containerne. Hvis de er fyldte, eller hvis du har større ting så skal de køres på genbrugspladsen. Har du ikke selv trailer så spørg evt. din nabo eller andre i Voerbjerglund.

Håndtering af affald i Voerbjerglund foregår ved at bruge de forskellige containere
Forskellige containere til affaldet
Containerne til håndtering af affald er allerede godt fyldt op
Så må der ikke fyldes mere i containerne!

Her er et eksempel på affald der skulle have været på genbrugspladsen. Det duer ikke at stille det i et hjørne, for renovationsfolkene tager det ikke med, og så er der kun os andre til at gøre det.

Affald der ikke hører hjemme på containerpladsen
Dette affald skal ikke dumpes på containerpladsen, det skal man selv køre på genbrugspladsen

Banedanmark arbejder i påsken

Der bliver ikke meget ro for arbejdet ved nye forbindelse til lufthavnen i påsken. Banedanmark arbejder i påsken, og de informerer informerer om at de har tænkt sig at arbejde i døgndrift. Både nedramning af betonpæle og kørsel med maskiner.

De har sendt en brev til bestyrelsen, som kan læses i sin helhed her: nabobrev fra Banedanmark

Ellers er det væsentligste fra brevet her:

Fra Banedanmark

“Der bliver banket, vibreret, arbejdet med gravemaskiner og kørt jord væk, når Banedanmark arbejder ved Viaduktvej og langs Voerbjerglund kolonihaver i påsken. Arbejdet udføres i påsken, hvor Banedanmark har tilladelse til at spærre sporet, mens vi arbejder i døgndrift.”

“Arbejdet er en del af byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, etableringen af et nyt dobbeltspor nord for Lindholm og er samtidig et led i forberedelserne til den kommende elektrificering af jernbanen.”

“I perioden 8.-10. april 2020 skal vi ramme ca. 16 betonpæle ved broen ved Viaduktvej. I perioden 10.-14. april skal vi ramme spuns for afstivning af jorden ved broen. Det sker som led i sænkning af sporet under Viaduktvej, der skal skabe plads til de fremtidige kørestrømsledninger under broen. Vi har aktiviteter og kørsel i området hele døgnet, men rammearbejdet (de mest støjende og vibrerende arbejder) foregår periodevist i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 20:00.”

Masser af maskiner ved Voerbjerglund i gang med anlæggelse af ekstra spor
Banedanmark har travlt langs banen

“I perioden 1. – 14. april 2020 skal Banedanmark etablere et ny sporskifte syd for Søndergårdsvej. Der vil i den forbindelse være arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet.”

“Derudover forventer vi, at der i hele perioden fra den 1.-14. april 2020 periodevis vil forekomme arbejde med gravemaskiner og jordkørsel hele døgnet på hele strækningen mellem Viaduktvej og Søndergårdsvej. Vi beklager de gener arbejdet får for jer som naboer til arbejdet og håber på jeres forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.”

Vi åbner for vandet lørdag den 28. marts kl. 10.

Det er sikkert og vist, sæsonen i kolonihaven skal til at starte, og vejret er rigtig med os i år. Pga. corona-krisen må vi jo ikke være mange samlet, men frisk luft er altid godt, og så er det godt at komme ud vores haver! Vi åbner for vandet i morgen, så vi slipper for at have vand med til kaffen 🙂

Alle bedes møde op!

Billeder af påskeklokker fra have 64
Påskeklokkerne er bare lige flotte nu

Når haverne er kontrolleret, kan man tage hjem igen – Der kommer en rundt for at kontrollere! – Når kontrollanten har været der og man har råbt OK– Så kan man gå igang med havearbejdet.

Det er nok en god ide at pakke haner og rør lidt ind – Der kan jo komme frost igen!

Af flere forskellige årsager har den gennemgående vej igennem Voerbjerglund været temmelig hullet, men den er nu til at køre på igen. Tak til Erik have 77 og Frede have 80 for at slæbe vejen!

Kassereren arbejder på højtryk i øjeblikket. Arbejdernes Landsbank har jo opsagt vores aftale om, at lejerne kunne indbetale lejen via Betalingsservice, og det vil sige, at vi fremover må betale via NETS.dk. Hvordan det skal foregå, kommer der yderligere information om!

Bane-projektet opgaveplan

Byggeriet af den nye jernbane til Aalborg Lufthavn, der vil koble lufthavne på nordsiden af Limfjorden direkte til Aalborg
og de andre stationer på hovedbanenettet gennem Jylland, er for alvor gået i gang.
Fra starten af marts og frem til foråret næste år bygger Banedanmarks entreprenør broer,
dæmninger og sporkasse med skærver på den nye banestrækning mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn

Den nye omkring tre kilometer lange bane vil gøre det enklere for mange, der skal flyve til og fra udlandet og indenrigs
eksempelvis mellem Nordjylland og København , at benytte Aalborg Lufthavn, der den tredjestørste i Danmark

Vi forventer, at konstruktioner som broer og jernbanedæmninger vil stå færdige i slutningen af 2019.
Herefter går vi i gang med at bygge selve jernbanen, der ventes klar til indvielse ved udgangen af 2020, siger Steen Neuchs Vedel, der er anlægsdirektør i Banedanmark.

Samtidig vil banen være med til at give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Bro over Lindholm Å
Arbejdet omfatter blandt andet byggeriet af en bro over Lindholm Å, der skal omlægges på en kortere strækning samt en ny vejbro,
der skal føre Thistedvej over den nye bane. Særligt ombygningen af Thistedvej har krævet solid planlægning for at minimere de trafikale gener fra arbejdet.

Vi er klar over, at Thistedvej er en vigtig indfaldsvej til Aalborg, så for at kunne opretholde trafikken bygger vi en midlertidig vej ved siden af Thistedvej.
På den måde ledes trafikken udenom vores arbejdsområde, mens vi bygger den nye bro over jernbanen, oplyser Steen Neuchs Vedel.

Selv om trafikken opretholdes via den midlertidige omkørselsvej, vil hastigheden være nedsat.
Trafikanter skal derfor være indstillet på, at der kan opstå køer, som kan betyde længere rejsetid i myldretiden i perioden fra marts og frem til udgangen af 2019.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn:
• Banen forventes klar ved udgangen af 2020
• Banen bliver cirka tre kilometer lang
• Ved Aalborg Lufthavn bygger Banedanmark en station med en 180 meter lang perron

Tidsplan ny bane til Aalborg Lufthavn

2019

Januar – marts:
• Etablering af skurby ved Aalborg Lufthavn
• Omlægning af kabler og ledninger
Marts – april:
• Etablering af interimsvej ved Thistedvej
• Trafikken på Thistedvej lægges om via den nye interimsvej
• Etablering af midlertidige adgangsveje ved haveselskabet Voerbjerglund
• Ramning af pæle ved Lindholm Å
• Ramning af pæle ved Thistedvej
April – august:
• Ramning af pæle og spuns ved Lindholm Å-broen
• Etablering af bro over Lindholm Å
• Midlertidig omlægning af Lindholm Å
• Etablering af betondæk til den nye bane på strækningen mellem Lindholm Å og Thistedvej
• Blødbundsudskiftning langs Thistedvej
August – oktober:
• Permanent omlægning af Lindholm Å
• Opbygning af dæmning til den nye Thistedvej, der hæves og føres over den nye lufthavnsbane via en vejbro.
Oktober – december:
• Opbygning af den nye Thistedvej
• Omlægning af trafikken fra interimsvejen tilbage til Thistedvej
2020

Januar – marts:
• Etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn
• Levering af stabilgrus til opbygning af sporkassen til banen
Marts – maj:
• Opbygning af sporkasse med stabilgrus
• Etablering af skærvedepot
• Udlægning af skærver i sporkassen
Maj – december:
• Udlægning af sveller og skinner
• Etablering af signalsystem
• Sporjustering
• Afsluttende banetekniske arbejder
• Testkørsel
• Indvielse af banen

Banedanmark understreger, at tidsplanen er vejledende og tager forbehold for ændringer.